INFORMACJA O ZMIANIE NUMERÓW TELEFONÓW

Informujemy, że w związku ze zmianą centrali telefonicznej w przychodni NZOZ MEDICUS PLUS Sp. z o.o. w Kamieńcu Ząbkowicki

od dnia 1 kwietnia 2023 roku
zmianie ulegnie numer telefonu do przychodni.

Nowy numer:

77 – 547 – 00 – 77

Informujemy, że w związku ze zmianą centrali telefonicznej w przychodni NZOZ „MEDICUS” Sp. z o.o. w Paczkowie

od dnia 1 maja 2023 roku
zmianie ulegnie numer telefonu do przychodni.

Nowy numer:

77 – 547 – 00 – 74