Zapytanie Ofertowe: 1/E-POZ/2023

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na modernizację oprogramowania medycznego oraz dostawę i instalację infrastruktury IT.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach grantu dla Placówek POZ w projekcie: nr POIS.11.03.00 00 0074/22 pn. „Wdrożenie e usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e zdrowia („e-usługi POZ”)”, realizowanym w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać drogą elektroniczną mkocik@optima-medycyna.eu lub drogą pocztową bądź osobiście do dnia 08.09.2023 roku, do godz. 11:00.

Wszelkie informacje oraz potrzebne dokumenty znajdziecie Państwo poniżej:

NZOZ Medicus w Paczkowie, ul. Witosa 2a informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na modernizacje oprogramowania medycznego oraz dostawę infrastruktury IT.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności z dnia 11.09.2023 r.